محصولات تولیدی نخ در کارخانجات نساجی خوی

این واحد در مساحت حدود 13000 مترمربع واقع شده و بهره گرفته از جدیدترین ماشین آلات مدرن اروپایی و استفاده از مدرن ترین ماشین آلات آزمایشگاهی جهت کنترل کیفیت محصولات حین تولید و الیاف ورودی به کارخانجات می باشد. که قابليت توليد روزانه 42 تن انواع نخ ، با بکارگیری نیروهای مجرب، توانایی تولید انواع نخ های با کیفیت اوستر جهانی به شرح زیر را دارا می باشد.
⦁ انواع نخ پنبه با نمره 6 تا 40 اپن اند.
⦁ انواع نخ پلی استر پنبه با نمره 10تا 40 اپن اند.
⦁ انواع نخ ویسکوز با نمره 10 تا 40 اپن اند.
⦁ انواع نخ رینگ ساده، اسلاب، لایکرا و اسلاب لایکرا.
⦁ انواع نخ رنگی با جنسهای پنبه، ویسکوز، پلی استر و مخلوط.
⦁ انواع نخ دو لا و چند لا .
⦁ انواع نخ فیلامنت اینترمینگل ساده و لایکرادار.
همچنین بعد از تولید نخ در قسمت ریسندگی، نخ تولید شده به قسمت رنگرزی کارخانجات هدایت می‌شود که در این قسمت با استفاده از ماشين آلات مجهز، مدرن ، پيشرفته و دستیابی به آخرین تکنولوژی روز دنیا با توجه به سفارش و نیاز مشتری در رنگ‌های مد نظر، رنگرزی و به مشتری ارسال می‌گردد.
نمره نخ
جنس نخ
نوع
استاندارد ها
متراژ استاندارد
30
C
OE
استاندارد ایران - USTER 25%
115
20
C
OE
استاندارد ایران - USTER 5%
85
16
C
OE
استاندارد ایران - USTER 5%
67
12
C
OE
استاندارد ایران - USTER 5%
45
10
C
OE
استاندارد ایران - USTER 5%
44
8
C
OE
استاندارد ایران - USTER 5%
38
7
C
OE
استاندارد ایران - USTER 5%
32
30
PC
OE
استاندارد ایران - USTER 25%
114
40
PC
OE
استاندارد ایران - USTER 25%
150
40
C
OE
استاندارد ایران - USTER 25%
155
30
V
OE
استاندارد ایران - USTER 25%
115
20
V
OE
استاندارد ایران - USTER 25%
85
16
C-S
RING
استاندارد ایران - USTER 5%
67
70 + 16
C
RING
استاندارد ایران - USTER 5%
67
70 + 16
C-S
RING
استاندارد ایران - USTER 5%
67
12
C-S
RING
استاندارد ایران - USTER 5%
45
70 + 12
C-S
RING
استاندارد ایران - USTER 5%
45
40 + 150
P
FILAMENT
-
160
150
P
FILAMENT
-
160
300
P
FILAMENT
-
80
40 + 300
P
FILAMENT
-
80