لطفا موارد ضرور را وارد کنید
لطفا موارد ضرور را وارد کنید

کارخانجات نساجی خوی

آذربایجان غربی، کیلومتر 20 جاده خوی - مرند
صندوق پستی: 199-58136
کد پستی: 36877- 58341
تلفن: 36524444 44  0098
فکس: 36524446 44 0098
پست الکترونیکی info@khoy.co

دفتر مرکزی تهران

تهران، خیابان دکتر بهشتی، مابین خیابان وزرا و بخارست، پلاک 283 ، ساختمان نگین آزادی، طبقه هشتم، واحد غربی
کد پستی: 16811 15136
تلفن: 88101416 21 0098
فکس: 88104860 21 0098
پست الکترونیکی: info@khoy.co