بازدید معاونت محترم استاندار و فرماندار شهرستان خوی

درساعت ۱۲روز دوشنبـه مورخه 98/09/11 جناب آقای عـابـدی معاونت محتـرم استاندار و فـرماندار شهرستان خـوی  ، در راس هیـاتـی از روســــای محتـــرم ادارات:

( معاونت فـرمانداری-ریاست دادگستری و دادستان – بخشداری ایواوغلـی – صنعت ، معدن و تجارت – اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی – امورمنـابع آب - جهاد کشاورزی- بانک توسعه تعاون- بهداشت حرفه ای – راهداری و حمل ونقل جاده ای – تامین اجتمـــاعی – مدیریت بــرق – مدیریت گمرک خوی و رازی- دارایی و امور اقتصادی- مدیریت استاندارد و تحقیقات صنعتی- محیط زیست- مدیریت دفتر خبری صدا و سیما)

 

برای بازدیـد از رونـد توسعه کارخانجات نساجی خوی در راستای تعامل بیشتر در امورات مربوط به کارخانه ، وارد کارخانجات شـده و مـورد استقبـال جناب آقای مهندس قصابی مدیرعامـل محترم  و جناب آقای دکتر حجازی قائم مقـام محترم و کارکنان ، مهندسین و کارگـران کارخانجات نساجی خوی  قرار گرفتند . مدعوین بعد از بازدید  از قسمت های مختلف کارخانجات در فضـای گـرم صمیمی با کارگـران و دستاندارکاران توسعـه مذاکـره نموده و درجریان توسعه و نوسـازی کارخانجات قرار گرفتند سپس ضمن شرکت در نماز جماعت ظهر و عصر در ناهار کاری که با حضور روسـای محترم ادارات و مسئولیـن کارخانجات تشکیل گردید مشکلات از جمله قضایی و برق که از سوی مدیر کارخانجات مطرح گردید قرار گرفتند مقرر شد تمهیدات لازم در اسرع وقت اتخاذ گردد. همچنین از رونـد روبـه رشـد و توسعه کارخانجات تشکـر و قـدردانـی نموده و در اجـرای اهـداف حمایت از کالای ایرانی و اشتغال برای تسـریع در امـور، جهت افـزایش تولیـد و اشتغال زائـی موانع کار  دستورات لازم را به ادارات زیـربط در امر اصلاح امورصادر فرمودند.

بدینوسیلــه مدیرعامـل محترم از حضور مدعوین گرامی تقدیر و تشکـر نموده و توفیـق و موفقیت روزافـزون را از ایـردمنـّان مسئلت نمودند.

امتیاز شما به این پست
(2)