صفحه 1 از 5

بسمه تعالی

کارخانجات نساجی خوی 

شرکت سهامی عام

ورودی نامعتبر است
مشخصات و اطلاعات شخصی
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
لطفا یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید
دوره های تحصیلی
ورودی نامعتبر است
مراحل تحصیلی شامل دبستان ، راهنمایی ، دبیرستان ، دوره دانشگاهیی ، دوره عالی است و هر مرحله را با جزییات در هر خط با ذکر شماره هر خط بنویسید.
سوابق شغلی
لطفا نام موسساتی که تاکنون در آن کار کرده اید را بنویسید ، و از آخرین شغل فعلی شروع نمائید.
ورودی نامعتبر است
نام هر موسسه و جزییات آن را با ذکر شماره و در هر خط بیان کنید
دوره های تخصصی
تخصص شما در چه حوزه‌ای می‌باشد؟
ورودی نامعتبر است
در صورت طی دوره های تخصصی و یا علمی و یا آگاهی از فنون مختلف مختصرا شرح دهید
ورودی نامعتبر است
معرف ها
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
دو نفر را که کاملا شما را میشناسند و با شما نسبت خویشاوندی ندارند ، به عنوان معرف ذکر نمایید
ورودی نامعتبر است
شخصی را که باید در مواقع ضروری از وضع شما مطلع شود را معرفی نمائید
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
وضع مالی
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
تعهدات اولیه استخدامی
لطفا تیک پذیرفتن شرایط و قوانین را بزنید

سوالی دارید؟ منتظر تماس شما هستیم

برای دریافت مشاورۀ رایگان، همین حالا با کارشناسان ما تماس بگیرید